van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Enquête  Alzheimer Café  Roerdalen 

Naar aanleiding van de mail die u hebt ontvangen kunt u hierna uw idee/voorstel aan ons doorgeven over de beide onderwerpen:

1. Gewenste onderwerp(en) voor onze bijeenkomsten seizoen najaar 2024- zomer 2025

2. Welke activiteiten zou u c.q. de degene met dementie waarmee u contact heeft, leuk vinden om bij  aanwezig te zijn of mee te doen.