van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

 


Hier kunt u kennis nemen van nieuwe initiatieven en projecten.


De Fakkeldrager krijgt een tweede leven
De Fakkeldrager krijgt een tweede leven. Het kunstwerk bij de toenmalige Apollohal in Melick verdween tien jaar geleden bij een poging tot diefstal uit het straatbeeld. Inmiddels is het beeld opgeknapt om te worden herplaatst.
Het jaar 1969 was niet alleen het jaar van de Apollo 11 en de eerste mens die een voet op de maan zette. Het was ook het jaar van de opening van het overdekte sport- en zwemcomplex in Melick. De combinatie van beide heugelijke feiten leverde de namen Apollohal en -bad op. Tijdens de opening werd het prachtige bronzen beeld De Fakkeldrager van beeldend kunstenaar Dolf Wong onthuld.
In 2012 werd het beeld helaas in stukken gefreesd bij een poging tot diefstal. Het werd gelukkig meteen onderschept en veiliggesteld. Daarna stond de sokkel lange tijd leeg en verdween het beeld uit de herinnering.
Hersteld
In 2018 nam Laco het Apollocomplex van de gemeente over. Kort daarna startte de eerste fase van de renovatie van het pand. De accommodatie werd in september 2020 geopend als Laco Feel Fit Center met daarin het Trefpunt Apollo. Een maand later vond een door corona afgeslankt dorpsoverleg plaats. Daar werd onder andere aandacht besteed aan het initiatief van enkele inwoners om De Fakkeldrager in ere te herstellen. Inmiddels zijn de initiatiefnemers zo ver dat het beeld is hersteld.
Positie
Om de kans op diefstal of nieuwe beschadiging zo klein mogelijk te maken, krijgt het beeld een nieuwe plek binnen de accommodatie.  Onder het toeziend oog van onder andere Beppie Wong, weduwe van de ontwerper van het beeld, restaurateur en kunstenaar Pierre Habets en Jordy Hermans, manager van het Feel Fit Center, de initiatiefnemers en de cultuur-coördinator van basisschool de Achtbaan zijn plek en positie inmiddels bepaald.
Onthulling
Intussen wordt achter de schermen aan de onthulling van het beeld en een boodschap aan de dief gewerkt. De feestelijke onthulling staat op de planning omstreeks juni/juli 2022 en wordt gecombineerd met een expositie. Die bevat kunst en poëzie van de leerlingen van basisschool de Achtbaan. De Fakkeldrager vormt daarvoor de inspiratiebron.
Bijdrage
Om de plannen mogelijk te maken is al een mooie financiële bijdrage van de gemeente ontvangen. Om het project zo goed mogelijk uit te voeren zoeken de initiatiefnemers nog enkele ‘sponsors’. Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL44 RABO 0107 6874 02 ten name van de Stichting Boerebroelof Melick, onder vermelding van Bijdrage Fakkeldrager.
Op de foto: Als alles volgens plan verloopt, wordt De Fakkeldrager in de loop van dit jaar onthuld.


 
Bewegwijzering Melick naar Trefpunt Apollo. ( september 2021)
Vanuit de gemeenschap kwam het idee verwijsborden te plaatsen naar Trefpunt Apollo te Melick. I.s.m. Gemeente Roerdalen, Feelfit Center en ApolloVitaal is dit idee gerealiseerd!
Steeds meer burgers kunnen daardoor de plek vinden elkaar te ontmoeten en mee te doen aan diverse programma’s die worden georganiseerd door verenigingen, burgers en instellingen.  Ook de gebruikers van het Pieterpad (dat dwars door Melick loopt) kunnen met deze wegwijzers langs de kortste weg voor een pauze en consumptie terecht bij Trefpunt Apollo.

SAM_0191
SAM_0191
SAM_0192
SAM_0192Jongeren willen discozwemmen terug.

 
Ook jongeren praten mee over de invulling van de dorpshuisfunctie. Een aantal jongeren van 18 tot 22 jaar geven samen een boost aan activiteiten door en voor jongeren in Melick en Roerdalen onder de naam Apollo Presents.


Initiatiefneemster Lisa Snoeijs : "Een van de plannen is inmiddels gerealiseerd; elke laatste vrijdag van de maand organiseert Apollo Presents met medewerking van zwemvereniging De Roersoppers en Reddings-brigade Melick-Herkenbosch, Discozwemmen voor de jeugd, een activiteit die al 5 jaar niet meer werd georganiseerd ".
Elke keer wordt het discozwemmen rond een ander thema aangeboden (bijv. oktober Halloween) Ook past deze activiteit uitstekend bij het Beweegakkoord Roerdalen/Roerdalen in Beweging.  Met hun financiële steun en die van ApolloVitaal en LACO Feel Fit Center,  is inmiddels  een zg . "loopmat" van 15 meter aangeschaft als extra waterattractie voor de jeugd.
 
Andere ideeën zijn o.a. een Kids Silent Disco , een poolparty,  streetdance of optredens van bands.


Project "SwimSafe"


Mede in het kader van het Beweegakkoord Roerdalen   ( juni 2020) willen wij ouders, leerkrachten van alle scholen, de gemeente en zwembadexploitant met elkaar in contact brengen om een alternatief voor het reeds lang vervallen schoolzwemmen te realiseren.      Dit concept, bekend als "Swim2Play" is al op meerdere plaatsen in Nederland succesvol geïntroduceerd o.a. in Roermond en Weert.
Zwemmen is meer dan veiligheid. Zwemmen is een manier van deelnemen aan de watersport cultuur die wij in ons land hebben. Alle kinderen van de basisschool zouden dan ook met het water in aanraking moeten komen, en wel in een onderwijssetting. Het onderhouden van het zwemmen is van belang voor de veiligheid en het plezierig verblijven in het water.
Binnen Swim2Play wordt niet meer gekeken naar de leerdoelen vanuit diploma’s, maar worden er betekenisvolle en ervaringsgerichte beweegactiviteiten in spelvormen aangeboden. Kinderen van de basisschool worden tijdens deze “natte gymles” in aanraking gebracht met water, om hun zwemvaardigheden te onderhouden. Als een kind in het water valt moet het zich kunnen redden. Als een kind met een groepje vrienden naar het zwembad gaat om te spelen moet het veilig mee kunnen spelen en meedoen met de rest.


Kids Mini Bieb


Een van de voorstellen tijdens het dorpsoverleg van 2020 was het inrichten van een knutsel- of kinderspeelhoek in het Trefpunt Apollo. In overleg met het LACO-management werd gekozen voor een openbare boekenkast voor alle kinderen. Zo heeft iedereen de beschikking over deze faciliteit en kan ook iedereen eraan bijdragen; lezen, lenen, ruilen en plek om boeken die thuis niet meer worden gebruikt, te plaatsen; we laten het over aan de gebruikers. Dankzij de medewerking van een aantal moeders uit Roerdalen werd eind 2020 de eerste vulling van de boekenkast gerealiseerd. Ook voor de ouders die hun kinderen meenemen naar de zwemlessen is het voor de kinderen die moeten wachten nets iets leuker om een boek te lezen dan weer een game op de mobiel van Pa of Ma.


Beweegakkoord Roerdalen- Roerdalen in Beweging  2020-2022


ApolloVitaal faciliteert dit initiatief met hosting van de betreffende website en administratieve ondersteuning.
In de zomer van 2018 lanceerde Sportminister Bruno Bruins het Nationaal Sportakkoord. Daaruit volgde in Roerdalen het Beweegakkoord Roerdalen.    De uitwerking van het Beweegakkoord vindt plaats onder de werknaam " Roerdalen in beweging" .
Hiermee gaan wij ervoor zorgen dat mensen blijven sporten door beweegaanbieders te versterken. Door het sportaanbod toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Door een grotere betrokkenheid met de sport te creëren. Want laten we eerlijk zijn: Wat is er leuker als samen met anderen écht plezier in het sporten te beleven. Sporter, vrijwilliger en toeschouwer gelijk. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.
 
Investeren in sport lukt niet zomaar. Daar is geld voor vrijgemaakt. Twintigduizend euro. Dat is veel geld en veel verantwoording. Zeker als je weet dat dit bedrag tot 2023 ieder jaar weer op de bankrekening staat. Om uitgegeven te worden voor de sport en zonder veel regeltjes. Voor u als inwoner van Roerdalen. Roerdalen in beweging is verantwoordelijk voor de verdeling ervan. Om houvast te bieden voor het bedenken en uitwerken van projecten en activiteiten zijn er speerpunten vastgelegd. Het is immers van belang dat het geld ook besteed wordt om mensen de kans te geven meer te bewegen. De belangrijkste drie punten zijn:
1.    Samen vaardig bewegen richt zich op de jeugd. Zodat zij kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen in een omgeving vol sport- en beweegmogelijkheden.
2.    Iedereen doet mee voor mensen waar de toegang tot sporten niet altijd vanzelfsprekend is. Een beweegaanbod op maat. Dat mensen samenbrengt.
3.    Vitale sport en beweegaanbieders zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen. Ook zij hebben onze steun nodig.
Heeft u een goed idee? Gaat het over meer bewegen? Neem contact met ons op. Dan helpen wij u om die wens waar te maken!
Contactpersoon bij Roerdalen in beweging is:
Victor van Hooijdonk - secretaris
E-mail: info@roerdaleninbeweging.nl
Tel: 06 227 15 669
website   www.roerdaleninbeweging.nl