van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Onze organisatie

Platform ApolloVitaal geeft invulling aan de beweging "Samen Doen" gericht op invulling en ontwikkeling van de dorpshuisfunctie en gemeenschapsontwikkeling in Melick. 

Om het complex van toegevoegde waarde te laten zijn voor inwoners, willen we een ontmoetingsplek bieden. Iedereen is welkom. Van de zwemvereniging tot de toneelvereniging en de carnavalsvereniging. Jong en oud. Bovendien zorgt de combinatie van een zwembad, sporthal en dorpshuis ervoor dat we het complex beter kunnen exploiteren. We zien hiervoor veel draagvlak onder inwoners en verenigingen die daarbij willen ondersteunen. Om alles in goede banen te leiden, brengen we de komende periode de wensen van alle potentiële gebruikers in kaart. 

De dorpshuisfunctie "Trefpunt Apollo" is in Melick toegekend aan Laco Feel Fit Center aan de Apollolaan in Melick.  Vanuit de driehoek  Gemeente Roerdalen-LACO-Platform- ApolloVitaal geven wij ondersteuning en stimuleren wij bestaande en nieuwe initiatieven vanuit burgers, groepen, verenigingen, maar ook vanuit maatschappelijke organisaties en ondernemers.

 
Cor Snoeijs

Voorzitter Platform ApolloVitaal 


    

   Ons  Bestuur