van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Ons bestuur

Het bestuur van Stichting Vitaal Roerdalen /Platform ApolloVitaal bestaat uit:


 

Cor  Snoeijs, voorzitter


Wim Beursgens, secretarisLeo Tillmans, penningmeester


Stichting Vitaal Roerdalen / ApolloVitaal is ingeschreven in de Kvk onder nummer 68428375→ Hoe wij zijn ontstaan