van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Subsidiewijzer.

Op deze pagina vindt u informatie over regelingen  waarover wij informatie hebben c.q. ontvangen.

Beweegakkoord Roerdalen- Roerdalen in Beweging  2020-2023

ApolloVitaal faciliteert dit initiatief met hosting van de betreffende website en administratieve ondersteuning.

In de zomer van 2018 lanceerde Sportminister Bruno Bruins het Nationaal Sportakkoord. Daaruit volgde in Roerdalen het Beweegakkoord Roerdalen.            Uitwerking van het Beweegakkoord vindt plaats middels Roerdalen in beweging .

Hiermee gaan wij ervoor zorgen dat mensen blijven sporten door beweegaanbieders te versterken. Door het sportaanbod toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Door een grotere betrokkenheid met de sport te creëren. Want laten we eerlijk zijn: Wat is er leuker als samen met anderen écht plezier in het sporten te beleven. Sporter, vrijwilliger en toeschouwer gelijk. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang.

Twintigduizend euro per jaar

Investeren in sport lukt niet zomaar. Daar is geld voor vrijgemaakt. Twintigduizend euro. Dat is veel geld en veel verantwoording. Zeker als je weet dat dit bedrag tot 2025 ieder jaar weer op de bankrekening staat. Om uitgegeven te worden voor de sport en zonder veel regeltjes. Voor u als inwoner van Roerdalen. Roerdalen in beweging is verantwoordelijk voor de verdeling ervan. Om houvast te bieden voor het bedenken en uitwerken van projecten en activiteiten zijn er speerpunten vastgelegd. Het is immers van belang dat het geld ook besteed wordt om mensen de kans te geven meer te bewegen. De belangrijkste drie punten zijn:

1.    Samen vaardig bewegen richt zich op de jeugd. Zodat zij kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen in een omgeving vol sport- en beweegmogelijkheden.

2.    Iedereen doet mee voor mensen waar de toegang tot sporten niet altijd vanzelfsprekend is. Een beweegaanbod op maat. Dat mensen samenbrengt.

3.    Vitale sport en beweegaanbieders zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen. Ook zij hebben onze steun nodig.

Heeft u een goed idee? Gaat het over meer bewegen? Kijk op onze website naar de spelregels of neem contact met ons op. Dan helpen wij u om die wens waar te maken!


E-mail: info@roerdaleninbeweging.nl

 website   www.roerdaleninbeweging.nl