van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Hoe wij zijn onstaan

 Zwemmend Roerdalen

 Stichting Vitaal Roerdalen

Platform ApolloVitaal

2014-2017

In 2014 maakte de gemeente Roerdalen bekend dat de raad besloten had om tot sluiting van het Apollobad in Melick over te gaan. Vanuit het burgerinitiatief het zwemwater voor de gemeente Roerdalen en Melick in bijzonder te behouden is bij start (2014) een platform Zwemmend Roerdalen opgericht. Dit betrof geen rechtspersoon maar een samenwerking tussen ca 12 verenigingen die gebruik maakten van de Apollocomplex in Melick. 


Later in het proces was het noodzakelijk een rechtsvorm te kiezen om de verkoop van het zwembad mogelijk te maken.

2017-2020

 Maart 2017 werd een stichting (Stichting Vitaal Roerdalen) opgericht met specifieke doelstelling te komen tot het behoud en rendabele exploitatie van het complex en meer specifiek in de opgestelde Leidraad dd. september 2017

“De doelstelling om een “open” complex te realiseren als kloppend hart casu quo hotspot van de kern Melick .”

De stichting heeft in samenspraak met de gemeente haalbaarheidsonderzoeken laten doen en een selectieprocedure om te komen tot een geschikte overnamekandidaat.

Uiteindelijk diende zich het bedrijf LACO aan als overnamepartij;  LACO nam per 1-1-2018 de exploitatie over van de gemeente Roerdalen.

De Stichting is gedurende het proces van overname en de daaropvolgende planning en renovatie gespreks-kandidaat gebleven en doet de monitoring van de met de gemeenschap gemaakte afspraken.

2020

Gezien de ontwikkelingen binnen de gemeente en de ontwikkeling van de locatie Melick in bijzonder ontstond de behoefte aan een nieuw platform (Stichting Platform ApolloVitaal) waarin een groot aantal Melickse verenigingen en organisaties zich verenigen om gezamenlijk invulling te geven aan de dorpshuisfunctie en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor een duurzame samenleving .