van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

WAT DOEN WIJ 

Hier vindt u alle nieuws en informatie over onze activiteiten

 (klik hier  voor het laatste nieuws)


WAT DOEN WIJ

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.


WAT DOEN WIJ 

Kijk ook op onze Facebookpagina


Bewegen met Dementie

Stichting Platform ApolloVitaal heeft oktober 2023 een nieuw beweeg-initiatief gestart dat gericht is op mensen met dementie in Roerdalen.  Door een samenwerking met Zwem Fit Roerdalen, LACO Roerdalen, het Alzheimer Café Roerdalen en Roerdalen in Beweging wordt deze doelgroep wekelijks een water-beweeg programma aangeboden in het LACO-zwembad in Melick.

Het water-beweeg programma bestaat uit 20 minuten beweegoefeningen en 10 minuten spelvorm in het water van het ondiepe deel van LACO-zwembad in Melick en waarvoor geen zwemervaring vereist is. Begeleiding van de dementerenden is 1 op 1, c.q. elke deelnemer zorgt zelf voor 1 begeleider die ook mee gaat in het water. Instructie/programmaopzet  wordt verzorgd door personeel van LACO. Om valrisico’s te beperken zijn badslippers verplicht in de kleedruimte en zwemhal. Wanneer: Elke vrijdagmiddag om 13.00 uur. Waar: LACO Feel Fit Center Apollolaan 2 Melick
Wat kost het: Door de bijdrage van de genoemde verenigingen/fondsen is de deelname voor zowel mensen met dementie als hun begeleiders kosteloos .
Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moet u wel vooraf aanmelden. Hiervoor en voor verdere informatie kunt bellen met  06-21330627.LeerLab,  Gewoon leren, 

maar dan anders

Er was een tijd dat je in de klas les kreeg van een leraar, met boeken en huiswerkopdrachten en op zijn tijd een proefwerkweek. Dat is bij de opleiding sociaal werk van Gilde Opleidingen wel even anders. In september 2022 startte in Melick bij het Feel Fit Centre, trefpunt Apollo een experimentele opleiding sociaal werk. Inmiddels doen zo’n 60-70 studenten mee. ApolloVitaal nam hiervoor het initiatief en is betrokken bij de voortgang van dit project en de praktijkinvulling in de dorpen van Roerdalen.

De Fakkeldrager kreeg een tweede leven
Het kunstwerk bij de toenmalige Apollohal in Melick verdween tien jaar geleden bij een poging tot diefstal uit het straatbeeld. Het werd gelukkig meteen onderschept en veiliggesteld, maar was helaas in stukken gefreesd . Daarna stond de sokkel lange tijd leeg en verdween het beeld uit de herinnering. Oktober 2020, na de heropening van het complex door LACO, vond een door corona afgeslankt dorpsoverleg plaats. Daar werd onder andere aandacht besteed aan het initiatief van enkele inwoners om De Fakkeldrager in ere te herstellen. Stichting Boerebroelof Melick , ApolloVitaal en gemeente Roerdalen zorgden voor de financiële realisatie.
Om de kans op diefstal of nieuwe beschadiging zo klein mogelijk te maken, kreeg het beeld een nieuwe plek binnen de accommodatie.  Onder het toeziend oog van onder andere Beppie Wong, weduwe van de ontwerper van het beeld, restaurateur en kunstenaar Pierre Habets en Jordy Hermans, manager van het Feel Fit Center, de initiatiefnemers en de cultuur-coördinator van basisschool de Achtbaan werden plek en positie bepaald. 
De feestelijke onthulling vond plaats juli 2022 en werd gecombineerd met een expositie. Die bevatte kunst en poëzie van de leerlingen van basisschool de Achtbaan met De Fakkeldrager als inspiratiebron.
 
 I

fakkeldrager 2e
fakkeldrager 2e
IMG_7140
IMG_7140
IMG_7795 - kopie
IMG_7795 - kopieBewegwijzering Melick naar Trefpunt Apollo. 
Vanuit de gemeenschap kwam het idee verwijsborden te plaatsen naar Trefpunt Apollo te Melick. I.s.m. Gemeente Roerdalen, Feelfit Center en ApolloVitaal is dit idee gerealiseerd!
Steeds meer burgers kunnen daardoor de plek vinden elkaar te ontmoeten en mee te doen aan diverse programma’s die worden georganiseerd door verenigingen, burgers en instellingen.  Ook de gebruikers van het Pieterpad (dat dwars door Melick loopt) kunnen met deze wegwijzers langs de kortste weg voor een pauze en consumptie terecht bij Trefpunt Apollo.

Jongeren willen discozwemmen terug.

Elke laatste vrijdag van de maand organiseert Zwembad 't Sweeltje met medewerking van zwemvereniging De Roersoppers en Belaef Melick , Discozwemmen voor de jeugd, een activiteit die al 5 jaar niet meer werd georganiseerd ". Elke keer wordt het discozwemmen rond een ander thema aangeboden.  Met financiële steun van , ApolloVitaal en LACO Feel Fit Center,  is inmiddels  een zg . "loopmat" van 15 meter aangeschaft als extra waterattractie voor de jeugd. In de zomer wordt discozwemmen buiten georganiseerd in het zwembad van Montfort; in najaar en winter in het LACO/Sportfondsen bad van Melick. Voor info raadpleeg de Facebook pagina van "t Sweeltje"  (klik op i )

   Kids Mini Bieb

Een van de voorstellen tijdens het dorpsoverleg van 2020 was het inrichten van een knutsel- of kinderspeelhoek in het Trefpunt Apollo. In overleg met het LACO-management werd gekozen voor een openbare boekenkast voor alle kinderen. Zo heeft iedereen de beschikking over deze faciliteit en kan ook iedereen eraan bijdragen; lezen, lenen, ruilen en plek om boeken die thuis niet meer worden gebruikt, te plaatsen; we laten het over aan de gebruikers.  Ook voor de ouders die hun kinderen meenemen naar de zwemlessen is het voor de kinderen die moeten wachten nets iets leuker om een boek te lezen dan weer een game op de mobiel van Pa of Ma.Water Beweegt                                                                                                                                            Onder dit motto en met steun van ApolloVitaal en het Beweegakkoord organiseert Zwem Fit Roerdalen wekelijks een zwemuur voor mensen met een fysieke en/of mentale handicap. Door aanschaf van een  "luie trap" en tillift wordt voor deze doelgroep de toegang tot het water mogelijk gemaakt.  Daarnaast gebruiken een aantal cliënten van instellingen wekelijks de sporthal voor op hun aangepaste oefeningen en spelvormen.

72lr
72lr
76lr
76lr
IMG_7192
IMG_7192


Website  ZwemfitRoerdalen.nl

Swim Safe

In 2022 en 2024 werden met medewerking van basisschool de Achtbaan, ApolloVitaal en LACO Feelfit een aantal herhalingslessen zwemvaardigheid georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. Geen overbodige luxe bleek snel, omdat veel leerlingen na het jaren geleden behaalde zwemdiploma moeite bleken te hebben met de zwembasisvaardigheden en de benodigde lichaamsconditie. Na een 8-tal lessen werd hierin een goede voortuitgang opgebouwd.


Alzheimer Café Roerdalen

ACRlogo221
ACRlogo221
trefpunt
trefpunt
IMG_8981
IMG_8981


Het aantal inwoners met dementie neemt de komende jaren ook in de gemeente Roerdalen toe.  De gemeente wil daar samen met de inwoners op voorbereid zijn. Daarom heeft  ApolloVitaal in 2022  het initiatief genomen voor het vormen van een Alzheimer Café in samenwerking met Alzheimer Nederland  en de gemeente Roerdalen. Het Alzheimer Café is één avond per maand open voor mensen met dementie én hun mantelzorgers, om samen te praten over dementie, lotgenotencontact en om informatie uit te wisselen. Sprekers komen praten over onderwerpen die de mantelzorgers en personen met dementie raken. De avonden in het Alzheimer Café worden, met uitzondering van juli en augustus georganiseerd op elke derde donderdag van de maand in  locatie zaal Trefpunt Apollo in Melick. Inloop 19.00 uur , aanvang 19.30 uur. Koffie en thee gratis.
Een belangrijk item voor ouderen is Valpreventie en Risico-inventarisatie . In 2023 organiseerde ApolloVitaal een pilot-bijeenkomst om het belang hiervan onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Ruim 30 aanwezigen lieten zich informeren over de mogelijkheden die er zijn om te voorkomen dat men letsel oploopt (leefstijl en training) . Gemeente Roerdalen heeft het initiatief overgenomen en zal 2024 de doelgroep in de dorpen van Roerdalen gaan benaderen in samenwerking met lokale fysio-praktijken. De eerste 2 pilot groepen van 10 personen hebben voorjaar 2024 de cursus Vallen Verleden Tijd gevolgd en met goede ervaringen afgerond.