van burgers, voor burgers, door burgers, met burgers

 

Onze missie


Stichting Platform Apollo Vitaal                                              

Algemeen

“Het bevorderen van de vitale samenleving in de kern Melick, de gemeente Roerdalen en haar directe omgeving, omvattende alle burgers, van elke leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, familie, ras , geaardheid en culturele of religieuze achtergrond door middel van een netwerk van samenwerkende burgers, groepen, collectiviteiten, verenigingen, ondernemers, overige rechtspersonen en maatschappelijke organisaties.”


In de korte video hierna kunt u zien hoe wij platform ApolloVitaal en onze partners  willen positioneren in de samenleving.


Specifieke Doelstellingen

1. Het behartigen van de belangen, wensen, ideeën en initiatieven van huidige en toekomstige gebruikers van het LACO-sport en zalencomplex en de aangrenzende buitensport-accommodaties te Melick waarbij gebruikers zijn:

 •  individuele gebruikers, particuliere personen    
 • groepen, collectiviteiten, verenigingen met en zonder rechtspersoonlijkheid, overige        rechtspersonen (ondernemers) en maatschappelijke organisaties.  


 2. De stichting/het platform  beoogt het stimuleren en verder ontwikkelen van activiteiten op het gebied van ontmoeting & contact, recreatie & ontspanning en ontwikkeling en ontplooiing ten behoeve van alle leeftijdsgroepen van de bevolking van de gemeente Roerdalen op het gebied van :

 • sport-,beweging , gezonde leeftstijl, vitaliteit en duurzaamheid
 • welzijn en cultuur
 • het vervullen van de maatschappelijke en dorpshuisfunctie
 • zorg-gerelateerd aanbod, centrumfunctie voor zorgvragen en steunpunt voor mantelzorgers ensenioren
 • jeugdontwikkeling, jeugdzorg en (naschoolse) jeugdopvang.


3.De stichting/het platform richt zich op de maatschappelijke ontwikkelingen en sociale behoeften.

 • het reliseren van aanbod "dicht bij huis"
 • inzet en faciliteren van vrijwiligers bij het dienstenaanbod en te ontwikkelen dienstenaanbod 
 • het versneld realiseren van en meewerken aan nieuwe impulsen voor een vitale en duurzame samenleving
 • het leggen van nieuwe relaties en het verbinden van relaties tussen bestaande groepen, collectiviteiten, verenigingen en overige gebruikers die in of in de nabijheid van het LACO -sport en zalencomplex hun activiteiten uitoefenen of wensen uit te gaan oefenen
 • het mogelijk maken c.q. faciliteren om op experimentele basis initiatieven en activiteiten uit te (laten)voeren, die na evaluatie kunnen worden uitgebouwd tot nieuw aanbod voor specifieke doelgroepen en gebruikers.


 4. De gesprekspartners en stakeholders van de stichting/het platform zijn :

 • de gemeente Roerdalen
 • LACO Feel Fit Center Roerdalen
 • aanbieders in de zorg
 • aanbieders in de woonvoorziening
 • lokale pleitbezorgers en sponsoren
 • verenigingen, collectiviteiten en/of maatschappelijke dienstverleners
 • lokale ondernemers/ondernemingen en hun organisaties.